ავტორი DVLottery.me 2020-01-03

ჩატარდება თუ არა DV ლატარია 2022 2020 წელს?

ამ ძალიან მოკლე ბლოგ პოსტზე ჩვენ გვეუბნებიან თუ არა რეალურად ჩატარება Diversity Visa Lottery 2022 2020 წელს და რა იქნება მისი თარიღები.

2020 წელს გაიმართება მრავალფეროვნება სავიზო ლატარიის 2022?

დიახ, DV ლატარია 2022 ჩატარდება 2020 წელს, ჩვეულებისამებრ.

რა არის მრავალფეროვნების სავიზო ლატარიის 2022 თარიღები?

DV ლატარია 2022 მოქმედებს 2020 წლის 7 ოქტომბრიდან 2020 წლის 10 ნოემბრამდე. შენიშვნა, ეს თარიღები წინასწარია და შეიძლება შეიცვალოს. სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოაცხადებს თარიღებს 2020 წლის 28-30 სექტემბერს.