ავტორი DVLottery.me 2020-06-16

მწვანე ბარათისთვის ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა

მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ს ხელისუფლება ემიგრანტებთან მეგობრულია, მათ სპონსორი აღარ სჭირდებათ. აქედან გამომდინარე, მოქალაქეობისთვის, მწვანე ბარათების და ვიზების მიღებისას უნდა დაარწმუნოთ ისინი, რომ შეგიძლიათ საკუთარი თავის მხარდაჭერა, ან რომ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ თქვენს ნათესავებს ან მეგობრებს.
მწვანე ბარათის მოპოვების ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის ის, რომ თქვენ დაადასტუროთ, რომ შეერთებულ შტატებში ჩასვლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ საკუთარი თავისთვის და ოჯახის შექმნას. ამის გარეშე თქვენი ემიგრანტი ვიზა არ გაიცემა.

რომელი დოკუმენტები იქნებოდა შესაფერისი?

ფინანსური დამოუკიდებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს შორისაა შემდეგი: (*) სამუშაო შეთავაზება, რომელიც გაცემულია აშშ-ს დამსაქმებლის მიერ; (*) აშშ – ში მცხოვრები სპონსორის მიერ გაკეთებული მხარდაჭერის აფინანსება; (*) პირადი ანგარიშის საბანკო განაცხადი, რომელიც შეიცავს დანაზოგის ოდენობას და მისი შეგროვების პერიოდს; (*) სხვა წყაროდან შემოსავლის არსებობის დადასტურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); (*) აქტივების ან ქონების გადაფასების დამადასტურებელი მტკიცებულება, შემოსავალი, საიდანაც შეგიძლიათ უზრუნველყოთ საკუთარი თავი და ოჯახი მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში.

რა უნდა შეიცავდეს სამუშაო შეთავაზებას?

დოკუმენტი იმისა, რომ თქვენ დაქირავებული ხართ შეერთებულ შტატებში, ასევე წარმოადგენს თქვენი ფინანსური გადახდისუნარიანობის მტკიცებულებას. თუ იპოვნეთ დამსაქმებელი, უნდა წარმოადგინოთ სერთიფიკატი შემდეგი ინფორმაცია: (*) სამუშაო შეთავაზება; (*) სამუშაოს დაზუსტება და სამუშაოს შესრულება; (*) ხელფასი; (*) სამუშაო ადგილის მისამართი; (*) სავარაუდო დრო
მზად უნდა იყოთ პასუხის გასაცემად, თუ შეგიძლიათ შეასრულოთ თქვენი მოვალეობები შეერთებულ შტატებში გადასვლისთანავე.

როგორ უნდა წარვუდგინე დახმარების ფესტივალს?

Affidavit– ის მხარდაჭერა არის ნათესავის ან მეგობრის მიერ სპონსორობის დადასტურება, რომელიც მუდმივი რეზიდენტი ან აშშ-ს მოქალაქეა. თქვენს სპონსორს დასჭირდება I-134 ფორმის შევსება. სპონსორს უნდა შეეძლოს თქვენი ხარჯების დაფარვა 25% -ით მეტი, ვიდრე აშშ – ს სიღარიბის ზოგადი მაჩვენებელი, საშუალოდ, ბევრ შტატში არის დაახლოებით 11000 აშშ დოლარი წელიწადში. ანუ, მათი დაფარვა უნდა იყოს მინიმუმ 13750 $ წელიწადში.

ინფორმაციის მიწოდება მხარდაჭერის Affidavit– ზე

(*) სპონსორის წლიური შემოსავალი; (*) სპონსორის სახელით თანხმობის განცხადება, რომ დაადასტუროთ თქვენი ფინანსური გადახდისუნარიანობა დეპოზიტის გაგზავნით. ეს გარანტიას გახდის თქვენს შესაძლებლობებზე, რომლებსაც არ დაეყრდნობით მთავრობა. (*) სპონსორის სახელით დადასტურებულია, რომ ისინი მზად არიან მხარი დაუჭირონ თქვენი ოჯახის წევრებს, ექვემდებარება ყველა სავალდებულო ხარჯს (მაგალითად, თქვენი შვილების სწავლების საფასურს).
დოკუმენტში ასევე უნდა იყოს მითითებული ის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სპონსორი იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს მატერიალური დახმარება (3 წლის განმავლობაში განმცხადებლის სამშობლოდან წასვლის დღიდან). სპონსორმა უნდა დაადასტუროს, რომ ისინი ემზადებიან ემიგრანტის ჩამოსვლისთვის. დაბოლოს, დოკუმენტში უნდა იყოს მითითებული, არის თუ არა სპონსორი მუდმივი რეზიდენტი ან აშშ-ს მოქალაქე.
განმცხადებელი ან სპონსორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: (*) იყოს 18 წელზე უფროსი ასაკისა; (*) იყავით ამერიკის მოქალაქე ან გაქვთ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა (ე.ი. იყავით მწვანე ბარათის მფლობელი); (*) ჰქონდეთ შეერთებული შტატების სწორი მისამართი და ამჟამად ცხოვრობენ შეერთებულ შტატებში; (*) დაადასტუროთ შემოსავლის მინიმალური 125% -იანი ფედერალური საარსებო მინიმუმის დონის ამჟამინდელი სტანდარტებისა; (*) იშოვეთ მიმდინარე ფედერალური მინიმალური საარსებო დონის სტანდარტების მინიმუმ 125%.

შეამოწმებს საკონსულო ინფორმაციას?

USCIS ამოწმებს, რომ განაცხადის ფორმა დასრულებულია და დოკუმენტები საკმარისად შეგროვებულია. შეიძლება მოგთხოვოთ მეტი ინფორმაციის მიწოდება ან ასლის ნაცვლად გაგზავნოთ ორიგინალური დოკუმენტები (მათ დაჰპირდებათ დაბრუნება). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შემოტანილი დოკუმენტების ნამდვილობა და კანონიერება შეიძლება სპეციალურად არ იყოს დამოწმებული.
ამასთან, თუ თქვენ ან სპონსორი შეგნებულად მიგიწოდებთ ცრუ ინფორმაციას, შეიძლება ნებისმიერ დროს უარი თქვან საიმიგრაციო ვიზაზე და მწვანე ბარათზე. ფორმა I-864 შემოწმებულია უფრო საფუძვლიანად, ვიდრე 134 და შეიძლება სპონსორი დევნას ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაში.

Გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

(*) რაც უფრო ახლოს იქნება ინტერვიუების თარიღთან, დაადასტურებთ თქვენს ფინანსურ გადახდისუნარიანობას, მით უკეთესი. (*) თუ რომელიმე სერთიფიკატი ერთ წელზე მეტია, კონსული არ მიიღებს მას, რადგან იგი ჩაითვლება მოძველებულად. (*) ითვლება, რომ თქვენი შემოსავალი მოიცავს თქვენი ვიზის განმცხადებლის ყველა ხარჯს 25% -იანი ზღვარით აშშ-ს სიღარიბის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით, ანუ საშუალოდ წელიწადში მინიმუმ 13750 აშშ დოლარი.