ავტორი DVLottery.me 2020-07-02

ძირითადი მიზეზები, რის გამოც შეიძლება უარყოს თქვენი მწვანე ბარათი

DV ლატარიის მოგება არ გაძლევთ 100% გარანტიას საიმიგრაციო ვიზის ან მწვანე ბარათის მიღების შესახებ. ზოგჯერ ამ ეტაპზე ან სხვა ეტაპზე აშშ-ს საემიგრაციო ორგანოები უარს ამბობენ ვიზის გაცემაზე ან სასურველი სტატუსის მინიჭებაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო კანონით მოცემულია შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის საფუძვლების ჩამონათვალი:

სისხლის სამართლის ჩანაწერი

ორი ან მეტი დანაშაულისთვის მსჯავრდებული უცხოელები, რომლებზედაც კუმულაციური ჯარიმა 5 წელზე მეტი ან მეტია, შეერთებულ შტატებში შესვლის უფლება არ აქვთ. ჩადენილი დანაშაულების სერიოზულობა შეუსაბამოა სავიზო რეჟიმის უარყოფა. უმნიშვნელო დანაშაული, რომლისთვისაც დაწესებულია ერთ წელზე მეტი ხნის ჯარიმა, ასევე შეიძლება ვიზის უარის თქმის საფუძველი იყოს, თუ ეს დანაშაული ჩადენილი იყო სავიზო განაცხადის მიღებამდე ხუთი წლის განმავლობაში.

სამედიცინო მიზეზები

უარყოფის მიზეზებს შორის არსებობს საშიში ინფექციური დაავადებები, ასევე ფსიქიური ან ფიზიკური დაქვეითება, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საზოგადოებას ან განმცხადებელს. ამგვარი დაავადებების ჩამონათვალში შედის მწვავე რესპირატორული მწვავე სინდრომი (SARS), ტუბერკულოზი (ინფექციური მდგომარეობა), კეთროვანი, სიფილისი (ინფექციური მდგომარეობა), ჭარბი ჯირკვალი, გონორეა, გრანულომა ინგუინალე, ლიმფოგრანულომა. გარდა ამისა, პირები, რომლებიც წარსულში განიცდიან ან განიცდიან ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენებისგან, აგრეთვე ფსიქიური და / ან ფიზიკური დარღვევები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას, შესაძლოა არ იქნეს შეერთებულ შტატებში.

უკანონო ყოფნა ან აშშ-ის საიმიგრაციო რეგულაციების დარღვევა

არალეგალურია შეერთებულ შტატებში ყოფნა ვიზების ან დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც ამოიწურა. პირს, რომელიც არალეგალურად დარჩა აშშ – ში ექვსი თვისა ერთ წლამდე, მას ეკრძალება სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლა. თუ არალეგალური ყოფნის ვადა აღემატება 1 წელს, უცხოელს 10 წლით ეკრძალება შეერთებულ შტატებში შესვლა. საიმიგრაციო დარღვევა არის ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ვიზის პირობებს, მაგალითად, სამსახური მოქალაქეობისა და საიმიგრაციო სამსახურის სპეციალური ნებართვის გარეშე, დასვენების ხანგრძლივობას აღემატება და ა.შ.

ჩანაწერები დეპორტაციის შესახებ

თუ უცხოელი არღვევს აშშ-ს საემიგრაციო კანონებს, ეს შეიძლება გამოიწვიოს მათი დეპორტაცია. დეპორტირებულ პირს 5 წლით ჩამოერთმევა შეერთებულ შტატებში შესვლის უფლება. თუ უცხოელი კვლავ გადის დეპორტაციის პროცესს, დაწესებულია 20 წლიანი აკრძალვა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებმაც ჩაიდინეს სერიოზული დანაშაული აშშ-ს შიგნით, სამუდამოდ ეკრძალებათ ქვეყანაში შესვლა. იგივე ბედი ელის დეპორტირებულებს, რომლებმაც 1 წლით გადალახეს თავიანთი ყოფნა და შემდეგ ცდილობენ ქვეყანაში არალეგალურად შევიდნენ.

ინფორმაცია განმცხადებლის უარყოფის შესახებ

ნებისმიერი ინფორმაცია განმცხადებლის ცილისმწამებლური ინფორმაციის ჩათვლით, მათ შორის არაოფიციალური წყაროებისგან, მაგალითად, ყოფილი მეუღლეებისგან ან ბიზნესპარტნიორებისგან, შეიძლება იყოს ვიზის უარყოფითი გადაწყვეტილების საფუძველი. ამ შემთხვევებში აშშ-ს სამოგზაურო აკრძალვის გადალახვა მოითხოვს იმის დასამტკიცებლად, რომ ცილისწამების შესახებ ინფორმაცია ყალბია და განმცხადებლის სახელის შავ სიაში ამოღებას.

არ არის მითითებული სოციალური ქსელის სწორი ანგარიშები

განმცხადებელს მოეთხოვება ჩამოთვალოს ანგარიშები რამდენიმე სოციალური ქსელის პლატფორმაზე, რომლებიც მათ გამოიყენეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. შეგიძლიათ თქვათ, რომ არანაირი ანგარიში არ გაქვთ, მაგრამ თუ ეს ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, განმცხადებლებს წააწყდებით სერიოზული საიმიგრაციო შედეგები.

არასწორი ქცევა ინტერვიუს დროს

საიმიგრაციო ოფიცერთან კომუნიკაცია უნდა მოხდეს ისე, როგორც ცნობილ კომპანიასთან დასაქმების ინტერვიუ. უნდა მოიქცეთ თავმდაბლად და თავაზიანად, მკაფიოდ უპასუხოთ დასმულ შეკითხვებს, ნუ დაიმალებით ფაქტებს და რაც მთავარია - ნუ ხუმრობთ. ნებისმიერი წარუმატებელი ან შეუსაბამო პასუხი შეიძლება იყოს ემიგრანტულ ვიზაზე უარის თქმის მიზეზი. უმჯობესია ყოველთვის სერიოზულად უპასუხოთ.